ПРИОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 

2019-2020 навчальний рік: 

  1. Збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у них розуміння цінності власного здоров’я, необхідності дотримання правил безпеки життєдіяльності.
  2. Впровадження сучасних підходів до логіко-математичного розвитку дошкільників в процесі розумово-пізнавальної діяльності (за методикою Зайцевої Л.)

та оздоровчій період

 1. Продовжувати створювати умови, що забезпечують охорону життя і здоров’я дітей,  попередження захворюваності та травматизму.

2. Реалізувати систему заходів направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей,  етичне виховання, розвиток допитливості і фізичної активності, формування культурно - гігієнічних і трудових навичок.

3. Створити умови для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом загартовуючих процедур, та шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

4. Здійснити педагогічну і санітарну освіту батьків з питання виховання і оздоровлення дітей в літній період.

 5. Активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах закладу на початку нового навчального року.

2018-2019 навчальний рік: 

  1. Використовувати здоров'яформуючі і здоров’язбережувальні педагогічні технології для формування  у дітей культури здорового способу життя.
  2. Виховувати у дітей патріотичні почуття шляхом формування позитивно – ціннісного ставлення до національної культури та традицій рідного краю.
  3. Розвивати екологічну компетентність дошкільників шляхом активізації розумово-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності.

  та оздоровчій період

  1. Продовжувати створювати умови, що забезпечують охорону життя і здоров’я дітей,  попередження захворюваності та травматизму.

 2. Реалізувати систему заходів направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей,  етичне виховання, розвиток допитливості і фізичної активності, формування культурно - гігієнічних і трудових навичок.

 3. Створити умови для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом загартовуючих процедур, та шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

 4. Здійснити педагогічну і санітарну освіту батьків з питання виховання і оздоровлення дітей в літній період.

  5. Активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах закладу на початку нового навчального року.

 

2017-2018 навчальний рік:

1. Удосконалювати роботу щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дитини шляхом створення розвивального середовища.

2. Продовжувати роботу щодо формування морально ¬ духовних цінностей та патріотичних почуттів дошкільників                

3. Формувати основи здорового способу життя дошкільників шляхом використання нових активних форм і методів роботи.

на оздоровчій період:

 1. Продовжувати створювати умови, що забезпечують охорону життя і здоров’я дітей,  попередження захворюваності та травматизму.

2. Реалізувати систему заходів направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей,  етичне виховання, розвиток допитливості і фізичної активності, формування культурно - гігієнічних і трудових навичок.

3. Створити умови для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом загартовуючих процедур, та шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

4. Здійснити педагогічну і санітарну освіту батьків з питання виховання і оздоровлення дітей в літній період.

 5. Активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах дошкільного закладу на початку нового навчального року.

 

 2016-2017н.р. - 

 1. Удосконалювати формування базових засад особистості дитини, її всебічного розвитку через  використання в роботі педагогічних ідей В.О.Сухомлинського.

 2.  Активізувати роботу щодо національно-патріотичного виховання дошкільників.
 3. Продовжити роботу з формування комунікативно-мовленнєвої та мовної  компетентності дошкільників.

 

  

2015-2016н.р. - 

  1.  Формування базових засад особистості дитини, її всебічного розвитку         через       використання в роботі педагогічних ідей   В.О.Сухомлинського.

 

 2.  Продовження роботи щодо створення в ДНЗ здоров’язберігаючої    
      системи через  оптимальну організацію рухового режиму дошкільників 
      упродовж дня.
 3.  Використання творчих ігор для всебічного розвитку здібностей 

 

 

 

2014-2015н.р. - 

 1.Продовжити роботу  з розвитку морально-етичних здібностей      дошкільнят             у тісній взаємодії з  родиною творчо використовуючи  педагогічну спадщину  В.Сухомлинського.

2.Продовжити освітню роботу з розвитку мовлення дошкільнят шляхом    поглибленого опрацювання і впровадження інтерактивних технологій,  форм, методів, прийомів щодо  збагачення словникового запасу дитини.